De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Willems
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Willems

Cumuleo