De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annick Burnotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Annick Burnotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annick Burnotte

Cumuleo