De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges-Louis Bouchez

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges-Louis Bouchez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges-Louis Bouchez

Cumuleo