De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Bossart

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Bossart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Bossart

Cumuleo