De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jos Weckhuysen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jos Weckhuysen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jos Weckhuysen

Cumuleo