De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Tzanetatos

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Nicolas Tzanetatos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Nicolas Tzanetatos
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Nicolas Tzanetatos

Cumuleo