De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Deborah Colombini

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Deborah Colombini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Deborah Colombini

Cumuleo