De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jos Demarest

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jos Demarest
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jos Demarest
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jos Demarest

Cumuleo