De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ivo Geenen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ivo Geenen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ivo Geenen

Cumuleo