De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jaak Lingier

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jaak Lingier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jaak Lingier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jaak Lingier

Cumuleo