De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Van Hoof

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Louis Van Hoof
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Louis Van Hoof

Cumuleo