De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Houssiau

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Vincent Houssiau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Vincent Houssiau
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Vincent Houssiau

Cumuleo