De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michael Busine

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Michael Busine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Michael Busine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Michael Busine

Cumuleo