De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Axel Pire

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Axel Pire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Axel Pire

Cumuleo