De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maggie Van Impe

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Maggie Van Impe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Maggie Van Impe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Maggie Van Impe

Cumuleo