De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudi Van Ingelgom

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rudi Van Ingelgom
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rudi Van Ingelgom

Cumuleo