De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Namotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Marc Namotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Marc Namotte

Cumuleo