De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Van Keymeulen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Van Keymeulen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Van Keymeulen

Cumuleo