De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Cools

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Cools
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Cools

Cumuleo