De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Venneman

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Venneman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Venneman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Venneman

Cumuleo