De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Van Thuyne

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Van Thuyne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Van Thuyne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Van Thuyne

Cumuleo