De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Begga Van Linden

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Begga Van Linden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Begga Van Linden

Cumuleo