De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gustaaf Willemsens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gustaaf Willemsens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gustaaf Willemsens

Cumuleo