De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Heyvaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Heyvaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Heyvaert

Cumuleo