De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Ennaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pascal Ennaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pascal Ennaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pascal Ennaert

Cumuleo