De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pieter De Witte

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pieter De Witte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pieter De Witte

Cumuleo