De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Willen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Guido Willen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Guido Willen

Cumuleo