De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefan Coenen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Stefan Coenen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Stefan Coenen

Cumuleo