De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Abdelhafid El Banouti

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Abdelhafid El Banouti
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Abdelhafid El Banouti

Cumuleo