De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Vermeiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Maria Vermeiren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Maria Vermeiren

Cumuleo