De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vercammen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Vercammen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Vercammen

Cumuleo