De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vanlerberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vanlerberghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vanlerberghe

Cumuleo