De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Van Eetvelt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Van Eetvelt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Van Eetvelt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Van Eetvelt

Cumuleo