De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Schmuck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Schmuck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Schmuck

Cumuleo