De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tristan Roberti

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Tristan Roberti
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Tristan Roberti
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Tristan Roberti

Cumuleo