De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Plume

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door François Plume
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door François Plume

Cumuleo