De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julie Lumen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Julie Lumen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Julie Lumen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Julie Lumen

Cumuleo