De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Kesteloot

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Kesteloot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Kesteloot

Cumuleo