De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hélène Clément

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hélène Clément
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hélène Clément

Cumuleo