De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Willocq

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Willy Willocq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Willy Willocq

Cumuleo