De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Cerexhe

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Benoît Cerexhe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Benoît Cerexhe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Benoît Cerexhe

Cumuleo