De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Dallemagne

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Dallemagne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Dallemagne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Dallemagne

Cumuleo