De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Delpérée

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Delpérée
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Delpérée

Cumuleo