De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Fonck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Catherine Fonck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Catherine Fonck

Cumuleo