De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Renaat Landuyt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Renaat Landuyt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Renaat Landuyt

Cumuleo