De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Tobback

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Louis Tobback
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Louis Tobback

Cumuleo