De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Gijssels

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Gijssels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Gijssels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Gijssels

Cumuleo