De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Wittenberge

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Van Wittenberge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Van Wittenberge

Cumuleo