De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Spitaels

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Eric Spitaels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Eric Spitaels

Cumuleo