De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Torrekens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Torrekens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Torrekens

Cumuleo